Bez tytułu

Plan tygodniowy powtórek

Coś dla tych co są jeszcze w całkowitym rozkładzie i nie tylko  Dobrym sposobem na dobra i efektywną naukę jest dobra organizacja  Mam dla Was plan tygodniowy do pobrania  wersja kolorowa https://drive.google.com/file/d/0BztAOGLdK-D4R0p3M2kyVEJlN0k/view wersja czarnobiała https://drive.google.com/file/d/0BztAOGLdK-D4VXdIbXZYSmRzTTA/view Drukować co tydzień, określać cele, i zadania na każdy dzień. Dzięki temu już po tygodniu zobaczycie ile zrobiliście, czy jesteście leniwi i dzięki temu po prostu będziecie…

16806982_214002805671020_421584523881743909_n

Mchy

BOTANIKA 1. Pierwsze rośliny lądowe- pionierskie, przeważnie żyjące skupiskowo w ocienionych i wilgotnych miejscach 2. Nie wykształcają one prawdziwych liści, łodyg czy korzeni, zamiast nich posiadają listki (mikrofile), łodyżki oraz chwytniki, spełniające podobne funkcje, lecz mające odmienną budowę. 3. Pokolenie dominujące to gametofit. 4. Charakteryzujących się brakiem wykształconej tkanki przewodzącej. 5. W rozwoju haploidalnego gametofitu wyróżnia się fazę splątka, później…

pobrane

Teoria Morgana

Teoria Morgana jest uzupełnieniem teorii Mendla. Jego zainteresowaniem była muszka owocowa, bo: -była łatwa w hodowli, -szybko się rozmnażała, -miała niewielką ilość chromosomów -wykazywała dużą zmienność (nabywała nowe geny). Założenia teorii Morgana: 1. Geny mieszczą się na chromosomach. 2. Geny ułożone są na chromosomach liniowo. 3. Każdy gen ma swoje określone miejsce w chromosomie tzw. locus. 4. Geny w chromosomach…

400px-Cycle_azote_pl.svg

Obieg azotu

Zadanie maturalne   prawidłowe odpowiedzi to: A.Nitryfikacja B.Amonifikacja C.Denitryfikacja D.wiązanie wolnego azotu   Nitryfikacja proces utleniania amoniaku i soli amonowych do azotynów i azotanów prowadzony przez bakterie nitryfikacyjne. Azotany powstałe w tym procesie mogą zostać przyswojone przez rośliny lub ulegać akumulacji, czego efektem może być powstanie złóż saletry. Proces ten zachodzi w warunkach tlenowych i jest dwufazowy. W fazie pierwszej bakterie z rodzaju np. Nitrosomonas i Nitrosospira utleniają jony amonowe do azotynów: 2 NH+4 + 3 O2 → 2 NO−2 + 4 H+ + 2…

uwaga prąd

Mechanizm przeciwprądowy

  Mechanizm przeciwprądowy Występuje za równo w skrzelach ryb (naczynia krwionośne- omywające je woda), u człowieka w nerkach (pętla Henlego-naczynia włosowate) czy ptaków (krew tętnicza-krew żylna) Na przykładzie rybek: Woda omywa skrzela płynąc w przeciwnym kierunku do krwi w naczyniach krwionośnych. Woda jak i krew płyną pod różnym ciśnieniem, jednakże różnica ciśnień parcjalnych między nimi jest zawsze stała i korzystna…

blokada-slupek-zapora-parkingowa-triangle-skladana-na-klucz-gorny

Blok metaboliczny

Bloki metaboliczne w szlakach przemian aminokwasów aromatycznych u człowieka Choroby wynikające z dziedziczenia pojedynczych zmutowanych alleli- genopatie Dzisiaj choroby związane z przemianami aminokwasów aromatycznych. Człowiek nie potrafi syntezować niemal żadnego aromatycznego aminokwasu. Natomiast musi mieć możliwość ich rozkładu, a do tego potrzebuje specjalne enzymy. Jeśli któregoś z nich zabraknie powstaje tzw. blok metaboliczny. 1. Fenyloketonuria W organizmie brak jest dominującego…

pobrane

Operony: laktozowy i tryptofanowy

Operon – zbiór wspólnie transkrybowanych i regulowanych genów, położonych obok siebie w genomie. W skład pojedynczego operonu wchodzą: geny kodujące białka i enzymy (geny struktury lub też geny strukturalne), dwa odcinki DNA niekodujące białek: promotor i operator. Operon zawiera też terminator (odcinek genu, na którym kończy się transkrypcja operonu). W skład operonu może też wchodzić atenuator - sekwencja położona między promotorem a genami struktury. Po transkrypcji tej sekwencji powstaje fragment RNA, który może tworzyć strukturę przestrzenną działającą jako…

pobrane (1)

Odpowiedź immunologiczna

Jak widać ze schematu aktywne limfocyty T pobudzają do działania limfocyty B. Dlatego jeśli dojdzie do zakażenia wirusem HIV w naszym organizmie, który niszczy limfocyty T, to konsekwencją tego jest także brak limfocytów B (bo ich aktywność jest pobudzana przez limfocyty T).       Czemu niszczy limfocyty T skoro wirus HIV prowadzi cykl lizogeniczny? Na początku bytowania w naszym…