pobrane (1)

Odpowiedź immunologiczna

Jak widać ze schematu aktywne limfocyty T pobudzają do działania limfocyty B. Dlatego jeśli dojdzie do zakażenia wirusem HIV w naszym organizmie, który niszczy limfocyty T, to konsekwencją tego jest także brak limfocytów B (bo ich aktywność jest pobudzana przez limfocyty T).       Czemu niszczy limfocyty T skoro wirus HIV prowadzi cykl lizogeniczny? Na początku bytowania w naszym…

5408b76e509fb

Tydzień XVI (26.12-1.01)

Tydzień XVI powtórek z biologii  ( Plany powtórek ) przewiduje Układ odpornościowy i wydalniczy. GIMNAZJUM Stan zdrowia i choroby. Uczeń: przedstawia znaczenie pojęć „zdrowie” i „choroba” (zdrowie jako stan równowagi środowiska wewnętrznego organizmu, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne; choroba jako zaburzenie tego stanu); przedstawia negatywny wpływ na zdrowie człowieka niektórych substancji psychoaktywnych (tytoń, alko hol), narkotyków i środków dopingujących oraz nadużywania kofeiny i niektórych leków…

5408b76e509fb

Tydzień XV (19.12-25.12)

Tydzień XV powtórek z biologii  ( Plany powtórek ) przewiduje Układ krwionośny i skóra. GIMNAZJUM Układ krążenia. Uczeń: opisuje budowę i funkcje narządów układu krwionośnego i układu limfatycznego; przedstawia krążenie krwi w obiegu płucnym i ustrojowym; przedstawia rolę głównych składników krwi (krwinki czerwone i białe, płytki krwi, osocze) oraz wymienia grupy układu krwi AB0 oraz Rh; przedstawia znaczenie aktywności fizycznej i prawidłowej diety dla właściwego funkcjonowania układu krążenia;…

5408b76e509fb

Tydzień XIV (05.12 – 11.12)

Tydzień XIII powtórek z biologii  ( Plany powtórek ) przewiduje Układ pokarmowy i procesy trawienne. GIMNAZJUM 3. Układ pokarmowy i odżywianie się. Uczeń: podaje funkcje poszczególnych części układu pokarmowego, rozpoznaje te części (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz przedstawia związek ich budowy z pełnioną funkcją; przedstawia źródła i wyjaśnia znaczenie składników pokarmowych (białka, tłuszcze, węglowodany, sole mineralne, woda) dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu; przedstawia rolę i…

5408b76e509fb

Tydzień XIII (28.11-04.12)

Biologia Tydzień XIII powtórek z biologii  ( Plany powtórek ) przewiduje Układ ruchu – układ kostny i mięśniowy oraz układ oddechowy. Postawa programowa: Układ ruchu. Uczeń: Z gimnazjum powinniśmy umieć: 1) wykazuje współdziałanie mięśni, ścięgien, kości i stawów w prawidłowym funkcjonowaniu układu ruchu; 2) wymienia i rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) elementy szkieletu osiowego, obręczy i kończyn; 3) przedstawia funkcje kości i wskazuje…

5408b76e509fb

Tydzień XII (21.11-27.11)

Z racji tego, że dużo osób dopiero zaczęło powtórkę, albo są w tyle na ten tydzień przewiduje jeszcze raz powtórkę wszystkiego, aby już za tydzień zakończyć te działy i zająć się człowiekiem. Zwróć uwagę, ze w podstawie programowej jest napisane konkretnie- co mamy umieć. Tydzień XII powtórek z biologii  ( Plany powtórek ) przewiduje POWTÓRKA wszystkiego co do tej pory powtórzyliśmy- Komórka (struktury, błona, organella,…