Teoria Morgana

Teoria Morgana jest uzupełnieniem teorii Mendla.
Jego zainteresowaniem była muszka owocowa, bo:
-była łatwa w hodowli,
-szybko się rozmnażała,
-miała niewielką ilość chromosomów
-wykazywała dużą zmienność (nabywała nowe geny).

Założenia teorii Morgana:
1. Geny mieszczą się na chromosomach.
2. Geny ułożone są na chromosomach liniowo.
3. Każdy gen ma swoje określone miejsce w chromosomie tzw. locus.
4. Geny w chromosomach homologicznych ułożone są w tej samej kolejności, tak jak również allele.
5. Geny położone w jednym chromosomie blisko siebie są to geny sprzężone.
6. Geny leżące daleko od siebie lub w różnych chromosomach to geny niesprzężone.

Geny sprzężone dziedziczą się zawsze razem (niezgodnie z prawem Mendla).
Geny niesprzężone dziedziczą się niezależnie od siebie (zgodnie z prawem Mendla).
Sprzężenie jest tym silniejsze im są bliżej siebie.

7. Odległości między genemi są to centymorgany (cM) jest to % crossing over.

Dla przykładu zadanie
U groszku pachnącego cecha szerokich kwiatów jest sprzężona z cecha gładkich ziaren pyłku. W wyniku krzyżówki podwójnie heterozygotycznych roślin groszku pachnącego o szerokich kwiatach i gładkich pyłkach uzyskano 624 osobniki potomne. Wśród nich 155 roślin wykazywało obie cechy recesywne: kwiaty wąskie i pyłki szorstkie. W potomstwie nie było rekombinantow. Zapisz genotypy wszystkich rodzicielskich roślin groszku i ich potomstwa oraz ustal stosunek fenotypowy w pokoleniu F1.

Krzyżujemy ze sobą osobniki heterozygotyczne o szerokich kwiatach i gładkich pyłkach, więc wiemy, że geny warunkujące te cechy są dominujące, bo ujawniły się w fenotypie u heterozygot, zatem:

A-gen. war. szerokie kwiaty
a- wąskie kwiaty
B- gładki pyłek
b- szorstki pyłek

Osobniki rodzicielskie mają takie same genotypy: AaBb, czyli:

P: AaBb x AaBb

W tym zadaniu mamy do czynienia ze sprzężeniem absolutnym, kiedy geny są tak blisko siebie położone, że praktycznie nie zachodzi między nimi crossing-over. Można o tym wnioskować na podstawie potomstwa w którym nie pojawiły się osobniki rekombinacyjne. W tym przypadku faktycznie nie powstaną gamety rekombinacyjne.

Z tego wynika że A jest sprężone z B.
Genotyp podwójnej heterozygoty możemy zapisać tak: AB//ab *AB//ab (te kreski to graficzne przedstawienie chromosomów homologicznych) możliwe gamety bez crossing over: AB/ i /ab czyli rozszczepienie 3:1. Przy sprzężeniu absolutnym dwie cechy zachowują się jak jedna.

Rozwiązanie:
Genotypy rodzicielskich to AaBb
Genotypy potomstwa to AABB, AaBb, AaBb, aabb
Stosunek fenotypów u potomstwa 3:1

Bez tytułu

Od niedawna mamy instagrama jakby co  :D
https://www.instagram.com/biochemnalek/

#biologia #genetyka #teoriamorgana #matura #genysprzezone

Nawigacja po wpisie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *