Month: Styczeń 2017

pobrane

Operony: laktozowy i tryptofanowy

Operon – zbiór wspólnie transkrybowanych i regulowanych genów, położonych obok siebie w genomie. W skład pojedynczego operonu wchodzą: geny kodujące białka i enzymy (geny struktury lub też geny strukturalne), dwa odcinki DNA niekodujące białek: promotor i operator. Operon zawiera też terminator (odcinek genu, na którym kończy się transkrypcja operonu). W skład operonu może też wchodzić atenuator - sekwencja położona między promotorem a genami struktury. Po transkrypcji tej sekwencji powstaje fragment RNA, który może tworzyć strukturę przestrzenną działającą jako…

pobrane (1)

Odpowiedź immunologiczna

Jak widać ze schematu aktywne limfocyty T pobudzają do działania limfocyty B. Dlatego jeśli dojdzie do zakażenia wirusem HIV w naszym organizmie, który niszczy limfocyty T, to konsekwencją tego jest także brak limfocytów B (bo ich aktywność jest pobudzana przez limfocyty T).       Czemu niszczy limfocyty T skoro wirus HIV prowadzi cykl lizogeniczny? Na początku bytowania w naszym…