Month: Grudzień 2016

5408b76e509fb

Układ odpornościowy i białka – podstaw programowa

Tydzień XVI powtórek z biologii  ( Plany powtórek ) przewiduje Układ odpornościowy i wydalniczy. GIMNAZJUM Stan zdrowia i choroby. Uczeń: przedstawia znaczenie pojęć „zdrowie” i „choroba” (zdrowie jako stan równowagi środowiska wewnętrznego organizmu, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne; choroba jako zaburzenie tego stanu); przedstawia negatywny wpływ na zdrowie człowieka niektórych substancji psychoaktywnych (tytoń, alko hol), narkotyków i środków dopingujących oraz nadużywania kofeiny i niektórych leków…

5408b76e509fb

Układ krwionośny, skóra oraz związki organiczne zawierające azot – podstawa programowa

Tydzień XV powtórek z biologii  ( Plany powtórek ) przewiduje Układ krwionośny i skóra. GIMNAZJUM Układ krążenia. Uczeń: opisuje budowę i funkcje narządów układu krwionośnego i układu limfatycznego; przedstawia krążenie krwi w obiegu płucnym i ustrojowym; przedstawia rolę głównych składników krwi (krwinki czerwone i białe, płytki krwi, osocze) oraz wymienia grupy układu krwi AB0 oraz Rh; przedstawia znaczenie aktywności fizycznej i prawidłowej diety dla właściwego funkcjonowania układu krążenia;…

5408b76e509fb

Układ pokarmowy, procesy trawienne oraz estry i tłuszcze – podstawa programowa

Tydzień XIII powtórek z biologii  ( Plany powtórek ) przewiduje Układ pokarmowy i procesy trawienne. GIMNAZJUM 3. Układ pokarmowy i odżywianie się. Uczeń: podaje funkcje poszczególnych części układu pokarmowego, rozpoznaje te części (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz przedstawia związek ich budowy z pełnioną funkcją; przedstawia źródła i wyjaśnia znaczenie składników pokarmowych (białka, tłuszcze, węglowodany, sole mineralne, woda) dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu; przedstawia rolę i…