Month: Październik 2016

5408b76e509fb

Kręgowce oraz metale i niemetale – podstawa programowa

BIOLOGIA Tydzień IX powtórek z biologii  ( Plany powtórek ) przewiduje Zwierzęta kręgowe (podstawa programowa IV rozdział punkt 12): Podstawa programowa: Zwierzęta kręgowe. Uczeń: 1) wymienia cechy charakterystyczne ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków w powiązaniu ze środowiskiem i trybem życia; 2) opisuje przebieg czynności życiowych, w tym rozmnażanie się i rozwój grup wymienionych w pkt 1; 3) dokonuje przeglądu grup wymienionych pkt 1, z uwzględnieniem gatunków pospolitych…

cr

Chrom i jego związki

Głównym celem nauki o chromie powinno być zapoznanie się z właściwościami chromu i jego związków. Cele szczegółowe: właściwości fizyczne i chemiczne oraz zastosowania chromu i jego wybranych związków określanie charakteru kwasowo-zasadowego na podstawie poszczególnych stopni utlenienia i ich właściwości redukująco-utleniające przewidywanie wpływu odczynu środowiska na trwałość związków chromu(VI) CHROM Chrom został odkryty w 1798 roku w minerale krokoicie PbCrO4  przez…

87d4ec20da004d4484a6b359979f5d95

Erytrocyty- czerwoni kurierzy

W każdej dobie naszego życia przez serce człowieka przepływa 6912 litrów krwi, która niesie ze sobą niezbędne do życia składniki odżywcze: tlen, wodę i elektrolity. We krwi podróżują broniące każdego zakątka organizmu komórki układu odpornościowego: monocyty, neutrofile (komórki specjalizujące się w zabijaniu bakterii), eozynofile (eliminują obce białka, odgrywają dużą rolę w zakażeniach pasożytniczych), bazofile (potrafią wchłaniać mikroby, a także magazynują histaminę), limfocyty B (produkujące przeciwciała), limfocyty T (odpowiedzialne za niszczenie komórek zakażonych lub wspieranie pozostałych elementów układu odpornościowego), komórki tuczne (miejscowo…

images

Rola enzymów w przyrodzie i technologii

Enzymy są katalizatorami przemian biologicznych. Zasad niczym elementem budowy cząsteczek enzymów są białka. Dodatkowo w cząsteczkach enzymów mogą występować składniki niebiałkowe, np. koenzymy, aktywatory, inhibitory, metale stanowiące centra koordynacyjne. Złożona struktura przestrzenna cząsteczek enzymów określa zarówno możliwości katalityczne, jak i wrażliwość na wiele czynników środowiska. Podstawowy mechanizm działania enzymów związany jest z przestrzennym dopasowaniem substratu do centrum katalitycznego enzymu (Rys. 1.). Struktura centrum aktywnego decyduje o…

5408b76e509fb

Bezkręgowce oraz chemia nieorganiczna- podstawa programowa

BIOLOGIA Tydzień VIII powtórek z biologii  ( Plany powtórek ) przewiduje Zwierzęta bezkręgowe (podstawa programowa IV rozdział punkt 11): Podstawa programowa: 11. Zwierzęta bezkręgowe. Uczeń: 1) przedstawia budowę i tryb życia gąbek; 2) wymienia cechy pozwalające na rozróżnienie parzydełkowców, płazińców, nicieni, pierścienic, stawonogów, mięczaków i szkarłupni; 3) przedstawia budowę, czynności życiowe i tryb życia parzydełkowców, określa ich rolę w przyrodzie; 4) porównuje cechy płazińców wolno żyjących i…

tworzenie-stron-internetowych--podstawowe-bledy--websitestudio

Jakie błędy robimy najczęściej? – biologia

Bardzo mnie zaciekawiło sprawozdanie przygotowane przed CKE z egzaminu maturalnego dla każdego przedmiotu. Pewnie wielu z Was tam nie zajrzało, a samo sprawozdanie jest bardzo obszerne, dlatego postanowiłam przygotować wpis nt jakie błędy robimy najczęściej. Tym bardziej, że w śród poprawiających pewnie najwięcej jest osób, które pisały pierwszy raz maturę rok temu. Zachęcam bardzo do przeczytania tego, bo moim zdaniem…

5408b76e509fb

Grzyby oraz niemetale – podstawa programowa

BIOLOGIA Tydzień VII powtórek z biologii  ( Plany powtórek ) przewiduje Grzyby + powtórka z roślin (podstawa programowa IV rozdział punkt 10): Podstawa programowa: 10. Grzyby. Uczeń: 1) podaje podstawowe cechy grzybów odróżniające je od innych organizmów; 2) wymienia cechy grzybów, które są przystosowaniem do heterotroficznego trybu ży cia w śro dowisku lądowym; 3) wymienia cechy pozwalające na odróżnienie sprzężniowców, workowców i podstawczaków; 4) przedstawia związki symbiotyczne,…

background

Przydatne strategie – biologia

Wiem, ze być może już to wszystko wiesz, słyszałeś/aś wiele razy od nauczyciela czy korepetytora niemniej jednak osoby dobrze przygotowane zazwyczaj ta takich banałach o których dzisiaj będę pisać tracą punkty – ja również na takich rzeczach je straciłam, co prawdopodobnie przy obecnych progach na lekarski czy stomatologię zadecydowały o niezakwalifikowaniu się na listę przyjętych.   Rady od egzaminatorów OKE…

5408b76e509fb

Rośliny- odżywianie, rozmnażanie i reakcja na bodźce oraz metale – podstawa programowa

BIOLOGIA   Tydzień VI powtórek z biologii  ( Plany powtórek ) przewiduje  Rośliny- odżywianie, rozmnażanie i reakcja na bodźce. (podstawa programowa IV rozdział punkt 7, 8, 9) Podstawa programowa: 7. Rośliny – odżywianie się. Uczeń: 1) wskazuje główne makro- i mikroelementy (C, H, O, N, S, P, K, Mg) oraz określa ich źródła dla roślin; 2) określa sposób pobierania wody i soli mineralnych oraz mechanizmy transportu wody…

the_fish

Królestwo Protista

Materiał dotyczący królestwa Protista opracowany w formacie pdf —-> protistaa   Podstawowe rodzaje gamii u protistów.     Schemat budowy mikroskopowej przedstawicieli różnych grup pierwotniaków: A — zarodziowych (pełzak), B i C — wiciowych (odpowiednio — euglena, bruzdnica), D — orzęsków Przykłady glonów. Przykłady pierwotniaków. Różnorodność form morfologicznych. Przemiana izomorficzna na przykładzie watki. Przemiana heteromorficzna z przewaga sporofitu na przykładzie listownicy.…